Obsługa podatników rozliczających się w formie ryczałtu - ewidencja przychodów, karta podatkowa.

Prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z wymogami, obliczanie zobowiązania podatkowego, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz innych według potrzeb, prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie niezbędnych deklaracji w tym rocznych (PIT-28 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).