Naliczanie wynagrodzeń i obowiązkowych narzutów na wynagrodzenia, sporządzanie oraz przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezbędnych deklaracji, zgłoszeń, aktualizacji itp., sporządzanie rocznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-40), prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników, wystawianie zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu i innych według potrzeb, sporządzanie pozostałych niezbędnych deklaracji i sprawozdań (w tym statystycznych).