Wykonywanie innych czynności z obszaru finansowo-księgowego według potrzeb (takich jak np. generowanie płatności i inne). Usługi mogą mieć formę kompleksową bądź nadzoru nad księgami rachunkowymi w siedzibie Klienta. Również możliwa jest współpraca na zasadzie czasowego zastępstwa za nieobecne osoby z pionu księgowo-finansowego. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Klienta (zgodnie z życzeniem) oraz sporządzanie innych sprawozdań, raportów i zestawień. Biuro rachunkowe Krzeszowice, Tenczynek - Księgowa Joanna Pustoszkin.